• Instrukcje

INSTRUKCJA OBSŁUGI SEJFU ELEKTRONICZNEGO 


Zanim zaczniesz używać sejfu, koniecznie zapoznaj się z instrukcją obsługi, dzięki niej dowiesz się jak prawidłowo korzystać z urządzenia.


1) OTWIERANIE AWARYJNE:
Podczas otwierania awaryjnego, wykorzystaj dołączony do sejfu kluczyk. Włóż kluczyk do otworu i przekręć w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara. Teraz możesz otworzyć drzwi przy użyciu pokrętła.
2) OTWIERANIE PRZY POMOCY KODU:
Wprowadź kod (fabrycznie „1,5, 9") i naciśnij przycisk „A/*” lub „B/#”, po zapaleniu się zielonego światełka, w ciągu 5 sekund, przekręć pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara i lekko pociągnij, aby otworzyć drzwi. Przy każdym wprowadzaniu cyfry zaświeci się żółta dioda oraz słychać będzie krótki sygnał dźwiękowy. Gdy po wpisaniu kodu żółta dioda oraz sygnał dźwiękowy będą ciągle aktywne, oznacza to że podany kod jest nieprawidłowy. Trzykrotne wprowadzenie błędnego kodu będzie oznaczać, że kolejna próba będzie możliwa dopiero po upływie 20 sekund. Gdy znów dwukrotnie wprowadzimy błędny kod, nastąpi zablokowanie sejfu na 5 minut. W tym czasie sejf można otworzyć jedynie za pomocą klucza awaryjnego.
3) PROGRAMOWANIE WŁASNEGO KODU:
1. Naciśnij czerwony przycisk na wewnętrznej części drzwiczek, zapali się żółta dioda.
2. W ciągu 30 sekund podaj nowy (3-8 znaków) kod, następnie wciśnij przycisk „A/*" lub „B/#”, aby potwierdzić
4) WYMIANA BATERII:
Jeśli jednocześnie palą się dwie diody (czerwona i zielona), oznacza to że należy wymienić baterię. Otwórz sejf i zdejmij pokrywę baterii. Usuń stare baterie i wymień na nowe (4x AA 1,5V R06).
UWAGA! Nie przechowuj kluczyków w sejfie, ponieważ w przypadku gdy zapomnisz kodu, a baterie się rozładują, uniemożliwione zostanie jego otwarcie.

 

Instrukcja obsługi automatycznego dozownika karmy.

1. Otwórz przedział baterii (spód urządzenia)\

2. Włóż 4 sztuki alkalicznych baterii typ D

3. Zamknij przedział baterii i włącz urządzenie. Przycisk „ON” jest obok przedziału baterii

4. Po włączeniu urządzenie wykona obrót podajnika. Na wyświetlaczu zacznie migać godzina 12:00

5. Masz 90 sekund na ustawienie aktualnego czasu. Po 90
sekundach na wyświetlaczu pojawi się 1 07. W takim razie

należy wyłączyć urządzenie, poczekać minutę i powtórzyć kroki od 3 do 5
Ustawianie czasu

1. Po włączeniu urządzenia na wyświetlaczu miga 12:00

2. Wciśnij przycisk clock w celu ustawienia godziny

3. Wciśnij przycisk timer w celu ustawienia minut

4. Wciśnij przycisk set w celu zatwierdzenia czasu.

5. Wciśnij przycisk clock w celu zmiany trybu wyświetlania czasu z 12 godzinnego na 24 godzinny

6. Wciśnij przycisk start w celu zatwierdzenia wyboru

7. Na wyświetlaczu zacznie migać wartość 1 07 teraz należy ustawić czas karmienia
Ustawienie czasu karmienia i ilości pór karmienia

BATTERY
1. na wyświetlaczu miga wartość 1 07. Cyfra 1 oznacza jedną porę karmienia dziennie cyfra 07 oznacza karmienie o godzinie 7 rano

2. teraz naciśnij i przytrzymaj przycisk set przez 2 sekundy aż zaczną migać cyfry 07

Ustawianie objętości wydzielanej karmy.

1. wciśnij przycisk VOL żeby wyświetlić tryb ustawiania objętości karmy

2. Wciśnij i przytrzymaj przycisk SET przez dwie sekundy aż zacznie migać cyfra

3. Wciśnij przycisk VOL żeby ustawić objętość

4. objętość 1 wynosi lA objętość szklanki czyli ok 60cm3 karmy. 2 oznacza 14 szklanki czyli 120cm3 karmy 3 oznacza 180cm3 karmy itd.

5. liczba 0 oznacza 10 porcji czyli 2,5 szklanki czyli jeden litr

6. Wciśnij przycisk START żeby zatwierdzić objętość karmy.

Cechy produktu:

• 12 i 24 godzinny tryb wyświetlania godzin

• Karmienie o wyznaczonych porach

• Możliwość ustawienie objętości podawanej karmy

• Możliwość wgrania 6 głosowych wiadomości

• Przywoływanie głosowe (trzeba wgrać wiadomość)

• 4 dowolnie ustawiane pory karmienia

• Pojemność zasobnika 10.6 litra.

• Wyświetlacz poziomu naładowania baterii

Przyciski:

CLOCK ustawianie zegara

TIMER ustawianie pory karmienia

VOL ustawianie objętości podawanej karmy

SET zatwierdzanie ustawień i rozpoczynanie ustawień pór karmienia

START zakańczanie ustawień zegara oraz ustawień pór karmienia

DAY ustawianie ilości dni karmienia

REC nagrywanie wiadomości głosowych

PLAY odtwarzanie wiadomości głosowych

Przełącznik ON włączanie urządzenia

Ustawianie ilości dni karmienia

1. Wciśnij przycisk DAY—na wyświetlaczu pojawi się liczba oznaczająca ilość dni karmienia

2. Cyfra 0 oznacza karmienie w trybie ciągłym do wyczerpania karmy

3. W Celu zmiany ilości dni wciśnij i przytrzymaj przycisk SET aż zaczną migać cyfry

4. Wciśnij przycisk DAY w celu zmiany liczby dni karmienia od 1 do 99.

5. Po ostatnim karmieniu następnego dnia o 6 rano włączy się alarm. Alarm można wyłączyć każdym przyciskiem.

6. Aby rozpocząć cały tryb od nowa wciśnij przycisk START

7. Ciągłe karmienie - ustaw 0

8. Jeśli ikona timera obecna jest na wyświetlaczu oznacza to że plan karmienia został rozpoczęty

9. Po rozpoczęciu planu karmienia można zakończyć go ręcznie przez wciśnięcie przycisku SET oraz START jednocześnie

Nagrywanie i odsłuchiwanie wiadomości głosowych do przywoływania psa.

1. Wciśnij i przytrzymaj przycisk REC. Po zakończeniu nagrywania zwolnij przycisk REC

2. W celu odsłuchania wiadomości wciśnij przycisk PLAY.

W celu manualnego uruchomienia karmienia wciśnij jednocześnie przycisk SET oraz VOL

3. 4. wciśnij przycisk TIMER żeby stawić czas karmienia Literka P w górnym lewym rogu oznacza godziny popołudniowe w 12 godzinnym trybie wyświetlania.

4. wciśnij przycisk SET w celu potwierdzenia wyboru godziny.

5. powtórz czynność 3-4 w celu ustawienia drugiej pory karmienia

6. jeśli chcesz ustawić tylko dwie pory karmienia po ustawieniu drugiej pory wciśnij przycisk START

7. jeśli chcesz ustawić 3 i 4 porę karmienia po zatwierdzeniu drugiej pory nie wciskaj przycisku START i powtórz kroki od 4 do 5
Jeśli ustawiłeś trzy pory karmienia a chcesz żeby podajnik karmił tylko dwa razy wciśnij przycisk TIMER następnie przytrzymaj przez dwie sekundy przycisk SET i zacznij od nowa wprowadzać pory karmienia. Pamiętaj żeby nie wcisnąć przycisku SET po ustawieniu drugiej pory zamiast tego wciśnij przycisk START żeby zakończyć ustawianie pór karmienia.

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI SEJFU ELEKTRONICZNEGO

Zanim zaczniesz używać sejfu,koniecznie zapoznaj się z instrukcjąobsługi,dzięki niej dowiesz się jak prawidłowo korzystać z urządzenia.

INSTALACJA SEJFU:

Wybierz docelowe miejsce do ustawienia sejfu. Jeśli to możliwe przymocuj go do ściany oraz podłogi, co znacznie poprawi bezpieczeństwo. Podczas montażu do ściany pamięiaj, aby nie była to płyta kartonowo-gipsowa lecz stabilna i solidna ściana.Do zasilania produktu wykorzystywane są baterie alkaiczne typu AA 1.5V

OTWIERANIE PRZY POMOCY KODU:

Zainstaluj baterie we właściwym miejscu, upewniając się przy tym czy bieguny są odpowiednio ustawione. Teraz nastąpi automatyczne sprawdzanie oprogramowania sejfu. Wciśnij przycisk "START" i wpisz jeden z dwóch zaprogramowanych kodów „ 0.0,0.0.0.0” lub „ 8.8.8.8,8.8”. Dioda LED zaświeci się za zielono a na wyświetlaczu pojawi się napis „ otwarty", W ciągu 4 sekund przekręć pokrętło w prawo , aby otworzyć drzwiczki. Drugą metodą na otarcie sejfu bez wpisywania kodu jest naciśnięcie klawisza „ Enter” następnie dwuktornie naciśnięcie przycisku „Start",

OTWIERANIE AWARYJNE :

Podczas otwierania awaryjnego,wykorzystaj dołączony do sejfu kluczyk . Włóż kluczyk do otworu (znajduje się on pod osłona baterii) Przekręć klucz w kierunku przeciwnym do wskazuwek zegara, zaś pokrętło w prawo. Teraz możesz.otworzyć drzwi..

PROGRAMOWANIE WŁASNEGO KODU;

Programowanie pierwszego kodu:

1) Wciśnij i zwolnij przycisk na wewnętrznej stronie drzwiczek sejfu, na wyświetlaczu pojawi się „ ”

2) Wciśnij szybko „Start"

3) Wprowadź sześciocyfrowy kod. Na wyświetlaczu pojawi się napin „IN” a kod zostanie zapisany.

Programowanie drugiego kodu:

. 1) Wciśnij przycisk „Start" na wyświetlaczu pojawi się „ 11

2) Wpisz sześciocyfrowy kod

3) Wciśnij przycisk na wewnętrznej stronie drzwiczek sejfu , na wyświetlacz pijawi się napis „ IN"

UWAGA! Jeśli trzykrotnie wprowadzimy błędny kod, uruchomi się alarm i zacznie migać czerwona dioda. Sejf zablokuje się na 3 minuty,po tym czasie alarm wyłączy się i ponownie będziemy mogli wpisać kod. Jedyną możliwością otwarcia w ciągu tych 3 minut, będzie użycie klucza awaryjnego. Aby wyłączyć sydnał dźwiękowy, po otwarciu kluczem wciśnij przycisk po wewnętrznej stronie drzwi.

ZAMYKANIE DRZWI:

Domknij drzwiczki i przekręć pokrętło w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara.

WYMIANA BATERII

Jeśli jednocześnie migają dwie diody (czerwona i zielona) oznacza to ,że należy wymienić baterię.

UWAGA! Nie przechowuj kluczyków w sejfie, ponieważ w przypadku gdy zapomnisz kodu a baterie się rozładują ubniemożiiwione zostanie jego otwarcie. Jeśli zgubisz klucze, prosimy o kontakt

Instrukcja do Kostkarek

1) Otwórz pokrywę i wyjmij pojemnik na lód.

2' Napełnij zbiomiik wody do maksymalnego poziomu.

3) Podłącz urządzenie do prądu., następnie uruchom przyciskiem ON/OFF

4 ' Wybierz pożądany rozmiar kostek (S lub L)

5) W zależności od wybranego rozmiaru kostek lodu może trwać od 6-13 minut.

6} Jeśli w zbiorniku zabraknie wody, urządzenie automatycznie się wyłączy oraz zaświeci się lampka ” ADD WATER” (dolej wody). W takim przypadku należy wyłączyć urządzenie przyciskiem ON/OFF i kostkarka znów jest gotowa do pracy.

7) Urządzenie wyłączy się, gdy pojemnik na lód będzie pełny, sygnalizować będzie to świecąca się lampka "ICE FULE" (pełny zbiornik).

8) Po zakończeniu korzystania z urządzenia, wylej pozostałą wodę, używając do tego odpływu z zaworkiem.

 

Instrukcja Agregatu do Malowania

2. Odkręć pojemnik.

3. Podłącz pion. Materiał w pojemniku powinien być całkowicie zużyty,

Natryskiwać poziome obiekty

Przekręć pion do przodu (rys. 6)

Rozpylaj pionowe obiekty / nad głową

Obróć pion do tyłu (rys. 7)

Powtórz pojemnik z materiałem powlekającym. Przykręć to mocno. Umieść pistolet natryskowy w uchwycie Umieść silnik wentylatora w wolnym od kurzu, czystym środowisku, aby przyciągać tylko świeże powietrze. Podłącz kabel zasilający.

Skieruj pistolet natryskowy na obrabiany przedmiot i naciśnij przycisk Wł.

Uzupełnij wzór rozpylania i przejdź przez (rysunki 8, 9, 10). Ustaw ciśnienie i objętość natrysku.

Naciśnij spust, aby rozpylić.
ja
ja

B
c
8
Regulacja opryskiwacza

A = natrysk pionowy dla powierzchni poziomych

B = natrysk poziomy dla powierzchni pionowych

C = natrysk okrągły dla narożników i krawędzi

Po poluzowaniu śruby regulacyjnej (3) obróć nasadkę powietrzną (1) do żądanego trybu natryskiwania

1. Załóż osłonę powietrzną. Zamknij zatyczkę i obróć mocno.

2. Odkręć pojemnik.

3. Podłącz pion. Materiał w pojemniku powinien być całkowicie zużyty.
Natryskiwać poziome obiekty

Przekręć pion do przodu (rys. 6)
Rozpylaj pionowe obiekty / nad głową
Obróć pion do tyłu (rys. 7)

Napełnij pojemnik materiałem powlekającym. Przykręć to mocno. Połóż to

Umieść silnik dmuchawy w wolnym od kurzu, czystym środowisku, aby zasysało tylko świeże powietrze. Podłącz przewód zasilający.

Skieruj pistolet natryskowy na obrabiany przedmiot i naciśnij przycisk Wł.

Dostosuj wzór rozpylania i przepływ (rysunki 8, 9, 10). Ustaw ciśnienie i objętość natrysku. Naciśnij spust, aby rozpylić.
Regulacja opryskiwacza

A = natrysk pionowy dla powierzchni poziomych B = natrysk poziomy dla powierzchni pionowych C w natrysk okrągły dla narożników i krawędzi
Po poluzowaniu śruby regulacyjnej (3) obróć nasadkę powietrzną (1) do żądanego trybu natryskiwania.
 
Szczegółowe instrukcje bezpieczeństwa
1 Air Cap

2 dysza

śruba 3 regulacji

Wąż 4 powietrze

5 opryskiwacza

Materiał 6 regulacji

7 migawki

8 kontenera

9 Silnik wentylatora

10 włącznik / wyłącznik

11 Kabel zasilający

12 pasek
Przygotowanie materiału do malowania

Rozcieńczyć kolory, jeśli to konieczne. Proszę zwrócić uwagę na specyfikacje producenta. stosowanie rozcieńczeń rozpylanych.

Ponadto należy określić rozcieńczenie za pomocą testu rozpylania.

W przeglądzie zapewniamy orientację przybliżoną.

Rozcieńczyć krok po kroku, aż osiągnięte zostanie optymalne rozcieńczenie. Dokładnie wymieszaj materiał i rozcieńcz go w pojemniku.


W przeglądzie zapewniamy orientację przybliżoną.

Rozcieńczyć krok po kroku, aż osiągnięte zostanie optymalne rozcieńczenie. Dokładnie wymieszaj materiał i rozcieńcz go w pojemniku.
 
Przeczytaj uważnie tę instrukcję.

To narzędzie jest przeznaczone wyłącznie do użytku publicznego i nie nadaje się do użytku komercyjnego.

Przed uruchomieniem usunąć narzędzia do ustawiania i części obce.

Zapewnij bezpieczne oparcie i utrzymuj równowagę przez cały czas, utrzymując uchwyt © w czystości i wolny od olejów i tłuszczów, aby zapewnić bezpieczne obchodzenie się z nim.

Nosić odpowiednią odzież do wykonania pracy.

Nie trzymaj sprayu na ludziach lub zwierzętach®, ryzyko obrażeń,

Nie używaj urządzenia z pustym zbiornikiem z rozpylaczem. Dysza wylotowa nigdy nie powinna być blokowana przez ciało lub części ciała.

Nie pozwól, aby farba wyschła w pistolecie lub pojemniku. Prowadzi to do uszkodzenia urządzenia i znacznie wpływa na jego funkcję.
Dane techniczne
Napięcie zasilania 220-240 V / 50 Hz 500 W

Maks. Ciśnienie powietrza 0,1 - 0,2 bar
Maks. Moc wyjściowa 1.0001 / mln Długość kabla 2m
Poziom hałasu 80dB (A)
Poziom wibracji Długość węża powietrznego Zawartość pojemnika z rozpylaczem
<0,25 m / s

1,8 m

700ml
Rozmiar dyszy 2,5 mm

Waga 2,9 kg
operacja

Urządzenie działa za pomocą technologii natrysku ciśnieniowego ze skóry. Rozpylanie Belm uwalnia dużo powietrza pod niskim ciśnieniem. Tworzy to bardzo drobny spray. Farba jest nakładana szybko i dokładnie, a strumień powietrza pomaga również szybko wysuszyć materiał. Można to zrobić oszczędnym i przyjaznym dla środowiska malowaniem.

Silnik wytwarza przepływ powietrza przez wąż powietrzny do opryskiwacza. Strumień powietrza rozpyla materiał farby w dyszy i zwiększa ciśnienie w pojemniku. Ciśnienie przenosi farbę przez port do dyszy. Natężenie przepływu i ciśnienie można regulować.
materiały powłokowe

Można stosować tylko materiały na bazie rozpuszczalników lub na bazie wody. Należą do nich farby lateksowe i olejne, ale także Belzmlttel, środki do konserwacji drewna lub glazury, farby do ścian wewnętrznych, lakiery nawierzchniowe.

Nie można stosować ługów i kwasowych materiałów powłokowych oraz palnych materiałów powłokowych